มาดู 10 เหตุผลที่ทำให้บอกว่า “ธรรมกาย” นั้นไม่ใช่พุทธกันครับ

0
103192
loading...

10 เหตุผลที่ธรรมกายไม่ใช่พุทธ
.
1. สาวกธรรมกายไม่ได้นับถือพระสมณโคดมพุทธเจ้า แต่นับถือพระธรรมกาย โดยพระธรรมกาย (พระทรงแปลกๆ ประจำวัด) คือสัญญลักษณ์ของธัมมชโย เพราะเป้าหมายแท้จริงของธัมมชโย คือการสะสมสาวกให้ผูกจิตไว้กับตัวเอง เพื่อสถาปนาตนเองเป็นพระมหาจักรพรรดิ ในอนาตชาติ
.
2. ธัมมชโย สร้างเรื่องราวให้ตัวเองคือ องค์อวตาลของ “พระต้นธาตุต้นธรรม” ที่สาวกธรรมกายเชื่อว่าเป็นหัวหน้าของพระพุทธเจ้าอีกที และเชื่อว่าใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
.
3. ธรรมกายสอนนั่งสมาธิ ซึ่งศาสนาไหนก็สอนได้แต่ธรรมกายไม่เคยสอนสติปัฏฐาน 4 อริยสัจ 4 และอริยมรรค 8 รวมถึงวิปัสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพุทธ เพราะเกรงว่าสาวกจะเข้าใจในหลักธรรมมากไป เลยเน้นแค่สมาธิพื้นฐานเพื่อผูกจิต
.
4. สิ่งที่สาวกธรรมกายนับถือมาก คือ 1.ธัมมชโย 2.ยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง และ 3 หลวงพ่อสด (ไม่เน้นพระรัตนตรัย)
.
5. ธรรมกายพยายามสร้างจารีตใหม่ให้พระใส่เสื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้าม
.
6. ธัมมชโยปราชิกแล้วโดยราบคาบ ทั้งเสพเมถุน ยักยอกทรัพย์ และอยู่เบื้องหลังการฆ่าคนสมัยขยายอาณาเขตสร้างวัด รวมถึงฆ่าพระลูกวัดที่รู้ความจริง
.
7. ธรรมกาย มุ่งเผยแพร่คำสอนที่บิดเบือนเชิงรุก โดยแทรกคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปในคำสอนเดิมที่ละน้อยๆ จนชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกตุ ผ่านทั้งการล้างสมองเด็กในโรงเรียนโดยมร สพฐ หนุนหลัง และผ่านโซเชียลมีเดีย
.
8. ธรรมกายใช้เงินซื้อพระสมณศักดิ์เป็นพวกทั้งหมด ทั้งในฝ่ายมหานิกาย และบางส่วนในฝ่ายธรรมยุติ ทำให้คณะสงฆ์ไม่สามารถเอาผิดใดๆ วัดพระธรรมกายได้เลย และพระสมณศักดิ์รุ่นใหม่ๆ เป็นพระในกำกับธรรมกายทั้งหมด ผ่านการคัดกรองโดยวัดปากน้ำ.
.
9. ธรรมกาย มุ่งกลืนพุทธเดิมในไทย แล้วสถาปนาลัทธิใหม่อันมีธัมมชโยเป็นศาสดา โดยผ่านกลไกทั้งเงินและอำนาจของวัดปากน้ำ
.
10. ธรรมกาย กำลังสถาปนาอำนาจใหม่ผ่านสมเด็จช่วง วัดปากน้ำ ในตำแหน่งสูงสุดของพระสงฆ์ไทย คือ สมเด็จพระสังฆราช

แสดงความเห็น

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้