รัฐบาลจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2560 ไหว้พระ 10 วัด รอบกรุงเทพฯ ฟรี

0
369
loading...

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2. สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. และ 1 มกราคม 2560 เวลา 00.30 น. โดยจัดกิจกรรมทั้งในวัดประมาณ 14,142 แห่ง และสถานที่ทั่วไป (นอกวัด) และมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีการสวดมนต์ข้ามปีในทุกศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ, คริสต์, พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์ รวมถึงสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 15 จังหวัด ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และในต่างประเทศ จำนวน 504 วัด

3. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

4. กิจกรรมนับถอยหลัง (Countdown) เข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. 2560 เช่น การกราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า, กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ซึ่งจะจัดที่วัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2560 พร้อมทั้งมีการจัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก.ให้บริการรับ-ส่งฟรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดราชโอรสาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร, วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต เขตบางนา

5. การตั้งศูนย์ประสานงานและการรายงานผล จำนวน 4 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

ขณะที่ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งจะมีการจัดการแสดงร่วมสมัยในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทยส่งความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเปิดให้มีการอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ไปจนถึง วันที่ 15 มกราคม 2560

แสดงความเห็น

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้